< Gå på begravningen | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

GÅ PÅ BEGRAVNINGEN?

En begravningsgudstjänst är en offentlig förrättning, det vill säga alla har rätt att närvara. 

Ibland sägs att begravningen sker "i kretsen av de närmaste". Ofta är "kretsen av de närmaste" större än vad man kan tro.

Om du är vän till den avlidne räknas du kanske redan till denna krets. Det är ofta bättre att fråga än att ångra sig i efterhand. 

Enebergs begravningsbyrå begravningsgäst

Ibland finns i dödsannonsen, en uppmaning om att anmäla sig till begravningen (så kallad OSA). Det är vanligen för att veta hur många som tänker närvara vid minnesstunden efteråt. Om man vill vara med vid begravningen, men inte tänker närvara vid minnesstunden, behövs normalt ingen anmälan.

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028