< Om | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

OM OSS

Vår service på Enebergs begravningsbyrå bygger på omtanke, värme och erfarenhet.

 

Vår målsättning är, att så långt det är möjligt, underlätta de anhörigas insatser. Sorgen är tung nog att bära.

 

Vårt ansvar är att inga detaljer ska förbises.  

 

Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna göra begravningen och minnesstunden till ett värdigt och vackert minne.

 

Värdigheten ger vi inte avkall på.

 

         

 

                

 

 

Byråns historia:

 

Hos Enebergs Begravningsbyrå har vi gedigen bakgrund och erfarenhet.

 

Enebergs Begravningsbyrå grundades 1957 av Johannes A. Eneberg, som drev byrån framgångsrikt till år 1980. 

Nästa ägare, Sture Söderlund, drev byrån från 1980-1994. 

Nuvarande ägare, Thommy Fagerholm, tog över byrån i maj 1994.

 

Namnet har bibehållits och de vackra traditionerna har bevarats och vidareutvecklats.  

 

 

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028