< Begravningsceremonin | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

BEGRAVNINGSCEREMONIN

Begravningsceremonin är ett tillfälle att ta avsked av den avlidne och för de anhöriga, ett viktigt skede i sorgeprocessen.

Minnet av ceremonin bär man med sig genom livet. 

Sång och musik är ett viktigt inslag i ceremonin. Vi, på Enebergs begravningsbyrå, hjälper dig med de personliga önskemålen, så att akten blir till ett vackert minne.  

KYRKLIG BEGRAVNING

En kyrklig begravning är ofta traditionsbunden med personliga inslag och är den vanligaste på Åland. Begravningsakten sker vanligtvis i kyrka eller i kapell. 

Akten planeras oftast av de anhöriga tillsammans med en präst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerlig begravning

Ett avsked kan ske på annan plats än i kyrkan. Oftast en fritt utformad ceremoni med eller utan religiöst inslag.

Akten kan planeras av de anhöriga enligt deras, eller den avlidnes önskemål.

 

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028