< Gravplats och minnessten | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

GRAVPLATS 

Förutom huvudalternativen jordbegravning och kremering finns det olika sorters gravar. Vid jordbegravning måste man ha en kistgrav, men efter en krememering finns det olika alternativ för hur askan/urnan kan gravsättas. Alternativen varierar mellan olika kyrkogårdar.  

Tänk på att om gravsättning ska ske i en befintlig grav kan detta styra vilka alternativ som är möjliga. 

Om du vill veta mer kan du få hjälp vid din lokala kyrkogårdsexpedition. 

Urn-/asksättning måste ske inom ett år efter kremeringen.

 

 

                  
 

 

 

MINNESSTEN  

 

Av tradition önskar vi våra anhöriga en
vacker gravvård -  en 
minnessten som 
hedrar den avlidne.

 

Firma Saarinen & Åkerblom kan verkligen ämnet sten. 

 

Saarinen & Åkerblom lämnar gärna förslag. De bearbetar stenen själva helt och hållet
och man 
kan förvänta sig ett bra resultat. 

 

Förutom stenar kan de göra inskriptioner, renoveringar och förgyllningar.

 

De tillhandahåller även kantstenar, gravstensprydnader och urnor. 

 

      

 

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028