< Träffa begravningsbrån | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

TRÄFFA BEGRAVNINGSYRÅN

När det är dags att träffa en representant för begravningsbyrån kan detta antingen ske i byråns lokaler eller som hembesök. 

Under denna träff är det ganska många saker som ska planeras och bestämmas. Man behöver inte ha allting klart inför träffen, men det kan underlätta och bli smidigare om man har tänkt lite i förväg. 

Om den avlidne själv har haft önskemål kring sin begravning ska de följas så långt det är möjligt. 

Tillsammans med Enebergs Begravningsbyrå är det möjligt att forma en begravning som passar både de anhöriga och den avlidnes önskemål. 

 

   
Foto Gunilla Wahlsten     

 

 

 

Punkter som tas upp under mötet:

 

Personuppgifter:  

 • Den dödes personnummer och adress 
 • Närmast anhörigs personnummer och adress 

Begravningsakten: 

 • Var och när vill man att den ska ske?
 • Finska /Ålands Kyrkans ordning eller annan ordning?
 • Bärare
 • Transporter

Kista och urna: 

 • Vilken sorts kista och urna vill man ha?
 • Vill man ha bårtäcke?
 • Namnplakett (graverat med text)
 • Kistläggning (möjlighet att närvara)

Annons och nekrolog:

 • I vilken tidning/vilka tidningar? 
 • Symbol?
 • Någon vers?
 • Gåvor till någon fond

 

 

 

 

Blommor:

 • Kistdekoration: (om man inte använder bårtäcke)
 • Andra blommor (buketter, kransar, blommor i kistan)
 • Handbuketter
 • Utsmyckning av kyrka eller kapell

Sång och musk:

 • Solosång
 • Orgelmusik eller annan

Minnesstund:  

 • Var någonstans?
 • Vilken sorts förtäring?
 • Serveringspersonal

Gravsättning: 

 • Jordbegravning eller kremering?
 • Finns det en grav sedan tidigare?
 • Se ut ny gravplats?
 • Beställa/komplettera gravsten

Övriga önskemål:

Vi är lyhörda och försöker tillmötesgå era egna önskemål på bästa sätt.

 

 

 

 

 

 

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028