< Visning att ta avsked | ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

ENEBERGS BEGRAVNINGSBYRÅ

Omtanke - Värme - Erfarenhet

 

att se den döde - ett personligt avsked

Det kan vara bra att se den döde - att ha en så kallad visning. Detta både för att försäkra sig om att han eller hon verkligen är död och för att det är ett tillfälle att ta avsked. 

Även om tanken på visning till en början kan kännas främmande eller konstig, så är det ofta en del i sorgeprocessen. Vi ger därför gärna det rådet att även barn och unga bör delta.

Om de anhöriga önskar, eller enligt den avlidnes önskemål, kan egna kläder användas. Annars används traditionell svepningsdräkt.

Många gånger har man kanske redan fått tillfälle att se den döde på sjukhus, men om detta inte har skett, eller om det finns anhöriga som inte fått denna möjlighet, så kan man också senare anordna en visning. 

 

Ta upp detta med oss på Enebergs begravningsbyrå så hjälper vi till. 

 

 

Enebergs Begravningsbyrå

 

Strandgatan 2

22100 Mariehamn

ad

Öppet

 

Vardagar 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Jour dygnet runt tel: +358 18 19028